ตะกร้าสินค้า 0
0.00 ฿

สมุดบัญชีรายวัน

สินค้าขายดี
  • สินค้าขายดี
เราไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงกับตัวเลือก
เราไม่สามารถหาสินค้าที่ตรงกับตัวเลือก

เพื่อให้การเรียนวิชาเลข หรือคณิตศาสตร์ หรือการบัญชี มีความสนุกขึ้น นักเรียนนักศึกษาควรซื้อสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชี สมุดบัญชีขั้นต้น ไว้ใช้เพื่อการบันทึกรายรับรายจ่าย ทำเป็นแบบฝึกหัดประกอบการเรียน เพราะเป็นสมุดที่เหมาะแก่การเรียนบัญชี การเรียนเกี่ยวกับการทำงบ กำไรขาดทุน การจดบันทึกบัญชี เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายรายวันได้ ผู้ใช้งานสมุดบัญชีจึงมีอยู่หลากหลายกลุ่มได้แก่ นักเรียนพาณิชย์ พนักงานออฟฟิศ บุคคลทั่วไป ตลอดจนเจ้าของกิจการ เพราะการจัดทำบัญชีรายวัน ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่

เนื้อในของสมุดบัญชีรายวัน จะมีทั้งเนื้อขาวเรียบธรรมดาและแบบเนื้อกระดาษ True Write ช่วยถนอมสายตาให้แก่ผู้ใช้งาน โดยสมุดบัญชีรายวันส่วนใหญ่จะมีขนาด A4 โดยราคาจะอยู่ที่ระดับกลาง สามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งในออนไลน์และออฟไลน์

SEND OTP