ตะกร้าสินค้า 0
0.00 ฿

DELIVERY POLICY

นโยบายการจัดส่ง

ค่าบริการจัดส่งสินค้า (Delivery Fee)

1. สินค้าที่จัดจำหน่าย และจัดส่งโดย stationerymine เมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ กรณีจัดส่งภายในประเทศไทย

คำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักและขนาด ไม่เกินเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการขนส่งกำหนด

  • - ทุกยอดการสั่งซื้อต่อครั้ง ทางเว็บไซต์จะคำนวณค่าจัดส่งสินค้าต่อครั้งตามระยะทางและน้ำหนักรวมสุทธิตามจริง และแสดงให้ผู้ใช้บริการรับทราบทุกครั้งก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (Delivery Time)

กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว สินค้าทุกชิ้นที่ผู้ใช้บริการทุกท่านสั่งซื้อจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี บรรจุลงในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง และจัดส่งโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

  • - ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของท่าน จะใช้ระยะเวลาเตรียมสินค้าภายใน 2 วันทำการและส่งให้ผู้ให้บริการขนส่งในวันถัดไป
  • - เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • - พื้นที่ต่างจังหวัด ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

ผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.stationerymine.com สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้ ดังนี้

- สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก แล้วคลิกที่ บัญชีของฉัน --> รายการสั่งซื้อของฉัน-->ดูรายละเอียด --> หมายเลขติดตามพัสดุ จะปรากฎ Tracking Number เมื่อสถานะคำสั่งซื้อของท่านเป็น Complete  ดูได้จากภาพประกอบ ดังนี้

           

           

- สำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ทาง e-mail ที่แจ้งในขั้นตอนการสั่งซื้อ

2. สินค้าที่จัดจำหน่าย และจัดส่งโดย ผู้ประกอบการพันธมิตร(Drop Ship) เมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ กรณีจัดส่งภายในประเทศไทย

กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

เรทค่าขนส่งสินค้า โตไก เฟอร์นิเจอร์

  • - กรุงเทพ และปริมณฑล(จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) เหมารวมเริ่มต้นที่ 500 บาทต่อออร์เดอร์ (ทางทีมงาน stationerymine จะติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และเรียกเก็บค่าส่งเพิ่มต่างหากก่อนทำการจัดส่งทุกครั้ง)
  • - ต่างจังหวัด (ทางทีมงาน stationerymine จะติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และเรียกเก็บค่าส่งต่างหากตามพื้นที่ก่อนทำการจัดส่งทุกครั้ง)

    ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า โตไก เฟอร์นิเจอร์

รับสินค้าภายในตั้งแต่ 3 - 20 วันทำการ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพราะสินค้าทุกชิ้นผลิตขึ้นใหม่ทันทีหลังจากรับออร์เดอร์การสั่งซื้อ จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการเก็บสต๊อกนานการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์จะนำส่งโดยผู้ประกอบการพันธมิตร สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของได้ที่
Tel : 02-668-0102
Email : [email protected]
Line : @stationerymine

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท รวมถึงกรณีสินค้ามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายอันเนื่องมาจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขนส่งสินค้าล่าช้าจากทางผู้ผลิต และสาเหตุอื่นๆที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายจากการจัดส่งล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น เว้นเสียแต่ว่าได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

**กรุณาตรวจนับจำนวนสินค้า และสภาพความเรียบร้อยของสินค้าให้ตรงตามคำสั่งซื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

SEND OTP